Generelle vilkår

 

 1. Anvendeligheden


Disse vilkår for anvendelse gælder for anvendelsen og / eller downloading af oplysninger i enhver form for SeenOnTvDeal.com.

 1. Godkendelsesbrev


Hvis du ikke ønsker at acceptere disse vilkår eller ikke fuldt ud, er det ikke tilladt at besøge hjemmesiden for SeenOnTvDeal.com og at bruge denne hjemmeside. Hvis du bruger hjemmesiden SeenOnTvDeal.com du derved acceptere de nuværende betingelser for brug. SeenOnTvDeal.com er dog til enhver tid berettiget til at nægte dig adgang på deres site.

 1. Ændring


SeenOnTvDeal.com er til enhver tid berettiget til at ændre oplysningerne på SeenOnTvDeal.com hjemmeside, Terms of Use og Vilkår. SeenOnTvDeal.com rådgiver regelmæssigt at konsultere de generelle brugerbetingelser af SeenOnTvDeal.com.

 1. Formål


SeenOnTvDeal.com til formål at give den besøgende oplysninger om produkter i bredeste forstand. På de tilbudte produkter af SeenOnTvDeal.com vilkårene i SeenOnTvDeal.com er gældende. De produkter og tjenester, der tilbydes af partnere SeenOnTvDeal.com Partner Program i butikken af SeenOnTvDeal.com og (delvis) om websteder er vilkårene for den pågældende partner som regel også anvendelse. Ved bestilling kombinerede pakker via SeenOnTvDeal.com vilkårene for SeenOnTvDeal.com eller dens partnere tilsammen er relevant, afhængigt af den del leveret af SeenOnTvDeal.com eller deres partner af pakken. SeenOnTvDeal.com stræber efter at give korrekte oplysninger, men garanterer ikke, at oplysningerne er korrekte eller ajourførte. Selv SeenOnTvDeal.com har samlet oplysningerne på hjemmesiden for SeenOnTvDeal.com med største omhu og gør sit yderste for at holde disse oplysninger så nøjagtige som muligt, aktuelle og fuldstændige, kan ingen rettigheder udledes af disse oplysninger.

 1. Hyperlinks

  a. Hjemmesiden SeenOnTvDeal.com indeholder hyperlinks til hjemmeside SeenOnTvDeal.com dattersider. Hvis der er andre regler for brug gælder for den linkede hjemmeside for det pågældende datterselskab, da de betingelser for brug tilsidesætte de nuværende Brugsvilkår og har en ekstra effekt.

  b. SeenOnTvDeal.com kan indeholde hyperlinks til stedet for SeenOnTvDeal.com partnere og andre tredjeparter. Disse links er kun til bekvemmelighed og information, når der er fastsat af brugeren. SeenOnTvDeal.com er ikke ansvarlig for dette websted, og det faktum, at SeenOnTvDeal.com indeholder disse hyperlinks betyder ikke, at det godkender indholdet af denne hjemmeside.
 2. Ejerskab


Alle rettigheder til hjemmesiden for SeenOnTvDeal.com og alle oplysninger på denne hjemmeside fuldt tilhører SeenOnTvDeal.com, dets partnere og annoncører. SeenOnTvDeal.com forbeholder sig alle rettigheder. Alle oplysninger - uanset i hvilken form - er beskyttet af ophavsret, varemærke, firmanavn eller andre intellektuelle eller industrielle lov ejendomsret og til enhver tid er ejendom SeenOnTvDeal.com, dets partnere og annoncører. Med hensyn til sammensætningen, udseende og indhold af alle sider i SeenOnTvDeal.com gælder:

Copyright © SeenOnTvDeal.com alle rettigheder forbeholdt

 1. Oplysninger


SeenOnTvDeal.com hjemmeside og de heri indeholdte oplysninger er tilvejebragt som du finde det her, uden nogen udtrykkelig eller stiltiende garanti. Erklæringer og udtalelser i udtalelserne om de sider af SeenOnTvDeal.com er dem af forfatteren (e) og ikke (nødvendigvis) de SeenOnTvDeal.com. Det er ikke tilladt oplysninger, SeenOnTvDeal.com hjemmeside er fremstillet til at ændre, kopiere, distribuere, oprette eller forbinde med andre en anden hjemmeside, at stille til rådighed for tredjemand eller på anden måde anvendes som angivet i denne artikel offentligt.

 1. Licens


SeenOnTvDeal.com giver dig som besøgende ret til at bruge oplysningerne på hjemmesiden kun til personlige formål. Det er tilladt at blive brugt til ulovlige handlinger eller handlinger, der i henhold til disse Vilkår for brug eller lovene ikke er tilladt. SeenOnTvDeal.com Det er underlagt disse Vilkår for brug, er tilladt at blive brugt i det omfang det er teknisk nødvendigt at høre og gøre. SeenOnTvDeal.com søgbar af søgemaskiner SeenOnTvDeal.com information Enhver anden anvendelse er udtrykkeligt forbudt. Navnlig er det forbudt at overvåge SeenOnTvDeal.com eller reproducere. Dette gælder også for data og indhold til at blive låst op. SeenOnTvDeal.com ved og tilhørende sider Det er også forbudt SeenOnTvDeal.com hvorvidt eller ikke at dele - til at hente, integreret at bruge end det er tilladt at oversvømme med elektroniske meddelelser beregnet til drift på ovennævnte websted, regnekraft af serverne SeenOnTvDeal.com til andre formål forstyrre.

 1. Sikkerhed


SeenOnTvDeal.com bestræber sig på at beskytte deres hjemmeside mod virus eller ondsindede programmer eller serveren på sin hjemmeside tilstand til den teknologiske udvikling med passende sikkerhed.

 1. Sende meddelelser


De meddelelser, som den besøgende SeenOnTvDeal.com forlader og for andre at læse, har en klar og påviselig forbindelse med indholdet af SeenOnTvDeal.com at have og bør ikke være i strid med den offentlige orden eller sædelighed, ikke stødende eller på anden måde stødende at være ulovlig i retning tredjemand eller andres rettigheder, ingen grund til at være genstand for strafferetlige eller civile sager nogen overtrædelse og indeholder ingen vira eller andre skadelige filer. SeenOnTvDeal.com der på ingen måde garanterer, at tredjemand tilgængelige meddelelser holdes hemmelige. SeenOnTvDeal.com er berettiget til at afvise, slette eller ændre og / eller at give det. Meddelelser til de retslige myndigheder udstationeringer til enhver tid.

 1. Ansvar


SeenOnTvDeal.com udelukker ethvert ansvar for direkte, indirekte og følgeskader, uanset årsag, der udspringer af eller i forbindelse med brug af hjemmesiden SeenOnTvDeal.com, især på grund af skader i den bredeste forstand af ordet bruger nogen produkter SeenOnTvDeal.com tilbyder på sin hjemmeside. Også tæt SeenOnTvDeal.com ethvert ansvar som følge af brug af oplysningerne på hjemmesiden for SeenOnTvDeal.com eller som et resultat af at få adgang til alle andre oplysninger via hyperlinks til tredjemand fra webstedet SeenOnTvDeal.com eller af det midlertidigt er umuligt at høre hjemmeside SeenOnTvDeal.com, medmindre og i det omfang skaden skyldes forsæt eller hensynsløshed SeenOnTvDeal.com.

 1. Konvertering


Hvis nogen bestemmelse i disse Vilkår for brug er ugyldige, omstødelig eller på anden måde ikke kan håndhæves så denne bestemmelse anses erstattet af en gyldig, retskraftig bestemmelse, der tilnærmer den oprindelige hensigt med det tomrum, omstødelig eller ikke kan håndhæves bestemmelse som muligt. De resterende bestemmelser forblive upåvirket.

 1. Sælge produkter


Til salg af produkter på hjemmesiden af disse gælder SeenOnTvDeal.com Vilkår og betingelser, der er fastsat deri. De nuværende vilkår for brug er for situationer, hvor salg af pågældende produkter, også anvendelse. Når disse Vilkår konflikter Betingelserne sejre.

 1. Lovvalg og værneting


Alle tvister, herunder tvister anses, som på nogen måde er relateret til brugen af hjemmesiden SeenOnTvDeal.com som sådan af kun én part skal udelukkende reguleres af hollandsk ret og vil blive afgjort af den kompetente domstol i Groningen.