Allmänna villkor

 

 1. Tillämpningsområde


Dessa användarvillkor gäller användningen av och/eller nedladdning av information i någon form påSeenOnTvDeal.com.

 1. Överenskommelse


Om du inte godkänner dessa villkor eller ej godkänner dem i sin helhet såär du inte tillåten att besöka hemsidan SeenOnTvDeal.com eller att använda hemsidan. Om du använder hemsidan SeenOnTvDeal.com godkänner du de befintliga användarvillkoren. SeenOnTvDeal.com har dock rätten att neka dig åtkomst till sidan när som helst.

 1. Modifikationer


SeenOnTvDeal.com har rätten att ändra informationen påhemsida SeenOnTvDeal.com, eller dess Användarvillkor när som helst. SeenOnTvDeal.com råder dig att regelbundet konsultera de Allmänna Användarvillkoren påSeenOnTvDeal.com.

 1. Syfte


SeenOnTvDeal.com åsyftar att ge besökaren information om produkter i dess vidaste bemärkelse. De produkter som används påSeenOnTvDeal.com tillämpas även av Användarvillkoren. De produkter och tjänster som erbjuds via SeenOnTvDeal.coms Samarbetsprogram och dess samarbetspartners täcks även av Användarvillkoren hos samarbetspartnern i fråga. Vid inköp av kombinerade paket via SeenOnTvDeal.com tillämpas både SeenOnTvDeal.com användarvillkor och partnerns Villkor, beroende påvilken del av den levererade produkten i fråga som SeenOnTvDeal.com eller dess partner tillhandahåller och ansvarar för. SeenOnTvDeal.com strävar alltid efter att tillhandahålla korrekt information men kan ej garantera att den information som tillhandahålls påsidanär korrekt eller uppdaterad. Trots att SeenOnTvDeal.com har sammanställt den information som finns påhemsidan SeenOnTvDeal.com med stor varsamhet, och gör sitt bästa för att se till såatt denna information är såkorrekt som möjligt, samt uppdaterad och fullständig, såkan inga rättigheter krävas från eventuella felaktigheter gällande denna information.

 1. Hyperlänkar
  a. Hemsidan SeenOnTvDeal.com innehåller diverse hyperlänkar till SeenOnTvDeal.com dotterbolag. Om andra användarvillkor tillämpas påden länkade sidan och hos dotterbolaget i fråga, såöverskrider dessa användarvillkor SeenOnTvDeal.coms användarvillkor, som dåistället får en kompletterande roll.

             b. SeenOnTvDeal.com kan innehålla hyperlänkar till SeenOnTvDeal.coms samarbetspartners eller andra utomstående parter. Dessa länkar finns endast tillgängliga för information och bekvämlighet med dig som användare i åtanke. SeenOnTvDeal.com ansvarar ej för dessa hemsidor och det faktum att                                              SeenOnTvDeal.com inkluderar dessa hyperlänkar innebär inte att SeenOnTvDeal.com godkänner innehållet påsidan i fråga.

     

         6.  Äganderätt


Alla rättigheter till hemsidan SeenOnTvDeal.com och all information som finns påhemsidan tillhör helt och hållet SeenOnTvDeal.com, dess samarbetspartners och annonsörer. SeenOnTvDeal.com reserverar alla rättigheter. All information - oavsett form - skyddas av upphovsrätt, varumärkesrätt, och andra intellektuella eller industriella lagar om äganderätt och förblir en egendom av SeenOnTvDeal.com, dess samarbetspartners och annonsörer. För sammansättningen, utseendet och innehållet påalla SeenOnTvDeal.com sidor tillämpas:

Upphovsrätt © SeenOnTvDeal.com alla rättigheter reserverade

 1. Information


SeenOnTvDeal.coms hemsida och den information som visas här tillhandahålls i sitt befintliga skick, utan varken uttryckt eller underförstådd garanti. De uttalanden och åsikter som uttrycks påhemsidan SeenOnTvDeal.com tillhör författaren (författarna) och representerar inte (nödvändigtvis) SeenOnTvDeal.coms åsikter. Det är inte tillåtet att modifiera, kopiera, sprida, skapa eller att koppla SeenOnTvDeal.com till en annan hemsida, och det är inte heller tillåtet att göra sidans information tillgänglig för utomstående parter, missbruka innehållet påSeenOnTvDeal.com eller att använda informationen påannat vis än det som explicit uttrycks i dessa villkor.

 1. Licens


SeenOnTvDeal.com ger dig som besökare rätten att använda informationen påhemsidan endast för privat bruk. SeenOnTvDeal.com får ej användas för olagliga handlingar eller handlingar som dessa Användarvillkor ej tillåter. SeenOnTvDeal.com tillämpas av dessa Användarvillkor, och det är tillåtet att använda sidan endast i den utsträckning som det är nödvändigt för att konsultera och kunna tillämpa den information som finns påsidan, samt för att göra SeenOnTvDeal.com sökbar via sökmotorer. All annan användning är strikt förbjuden. Det är speciellt förbjudet att övervaka SeenOnTvDeal.com eller återskapa sidan. Detta gäller även den data och det innehåll som anses vara en del av SeenOnTvDeal.com eller dess associerade hemsidor. Det är även förbjudet att ladda ned SeenOnTvDeal.com både i helhet eller delvis, eller att använda processorkraften hos SeenOnTvDeal.com servrar för något annat syfte än vad som tidigare nämnts eller att överhopa sidan med massvis av meddelanden för att störa hemsidans funktionalitet.

 1. Säkerhet


SeenOnTvDeal.com strävar efter att skydda sidan och dess servrar med hjälp av passande säkerhetsåtgärder och de senaste teknologiska skydden gentemot virus eller andra skadliga program.

 1. Publicering av meddelanden


De meddelanden som besökare avSeenOnTvDeal.com har publicerats och som kan läsas av andra, måste ha en tydlig och påvisad koppling till innehållet påSeenOnTvDeal.com och bör ej strida emot allmän ordning eller moralitet, de får inte heller vara stötande eller påannat sätt upprörande för utomstående parter eller andras rättigheter. De får inte heller kunna ge upphov till brottsliga eller juridiska påföljder, Meddelanden får ej överträda dessa villkor och får inte heller innehålla virus eller andra skadliga filer. SeenOnTvDeal.com kan inte pånågot sätt garantera att meddelanden som utomstående parter har tillgång till förblir privata. SeenOnTvDeal.com har rätten att neka, radera, modifiera och/eller att skicka meddelanden vidare till juridiska myndigheter.

 1. Skyldighet


SeenOnTvDeal.com avsäger sig all skyldighet för eventuella direkta, indirekta eller påföljande skador, av vilken anledning som helst, som uppkommer i samband med användandet av SeenOnTvDeal.coms hemsida, i synnerhet när det gäller skador i ordets bredaste bemärkelse under användandet av någon av produkterna som SeenOnTvDeal.com erbjuder påsin hemsida. SeenOnTvDeal.com avsäger sig även skyldighet för skador som resulterar från användandet av hemsidan SeenOnTvDeal.coms information eller som en påföljd av att ha sökt tillgång till ytterligare information via hyperlänkar till utomstående sidor från hemsidan SeenOnTvDeal.com eller via tillfällig oförmåga att kunna nåsidan SeenOnTvDeal.com, om inte, och sålänge, skadorna orsakas av vårdslöshet eller SeenOnTvDeal.com avsikt.

 1. Konvertering


Om något villkor i dessa Användarvillkor upphör, är ogiltiga eller påannat sätt inte är möjligt att tillämpa såanses detta villkor som ersatt av ett giltigt, genomförbart villkor som liknar det ursprungliga syftet av det ogiltiga, ogenomförbara villkoret sånära som möjligt. De kvarstående villkoren förblir opåverkade. 

 1. Försäljning av produkter


För försäljning av produkter påSeenOnTvDeal.com tillämpas de Användarvillkor som specificeras eller har specificerats påhemsidan. De nuvarande Användarvillkoren gäller även situationer gällande produktförsäljning. Om dessa Villkor inte är konsekventa överskrider de Allmänna Användarvillkoren denna.

 1. Tillämpbara lagar och behörig domstol


Alla dispyter, även om de endast drivs av en part, som pånågot sätt relaterar till hemsidan SeenOnTvDeal.com täcks enbart av holländsk lag och avgörs via den behöriga domstolen i Groningen.